асабісты лісток па уліку кадраў образецТыя, хто паступае аспрантуру, здаюць уступныя экзамены па спецыяльнасц, замежнай мове фласоф абме. Уладзмр Караткевч Архныя дакументы матэрыялы Асабстае жыцц Асабсты лсток па лку кадра з фотаздамкам С. Дакументы на конкурс асабсты лсток па лку кадра, атабяграфя, коп дакумента аб адукацы, вучонай ступен, вучоным званн, характарыстыка з.Яна сродак улку матэрыяльных каштонасцей або сведчанне таго, што пэны дакумент уручаны тэрмн па прызначэнн. Асабсты лсток па лку кадра.Асобы, якя паступаюць у аспрантуру, падаюць на мя рэктара унверстэта заяву вызначанага зору дадаюць наступныя дакументы асабсты лсток па. Асабсты кабнетЭлектронны гд камтэт студэнтаАдукацыйныchanged August 6, 2017